Interwencje - ZgłoszeniaMIESZKAŃCY POLKOWIC CHCĄCY ZGŁOSIĆ INTERWENCJĘ POWINNI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYŻURNYM STRAŻY MIEJSKIEJ

TEL.
76 746 40 24

TEL. ALARMOWY (bezpłatny)
 986

lub osobiście w siedzibie komendy przy ul. Targowa 11Osoby nie słyszące lub osoby nieme mogą zgłaszać interwencje za pomocą SMS
pod numerem telefonu:

+48
699 988 851


Osoba korzystająca z numeru powinna w treści wiadomości wpisać:

- krótki opis zauważonej nieprawidłowości,
- miejsce zdarzenia,
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej
 


UWAGA!!!


Osoby, które chcą korzystać z usługi SMS powinni zgłosić się do Straży Miejskiej w Polkowicach i podać swoje dane i nr telefonu, z którego będą wysyłane informacje w celu weryfikacji osób zgłaszających.