PROFILAKTYKA


Akcja „Bezpieczne wakacje w gminie Polkowice”

15.08.2018

 

Strażnicy Straży Miejskiej w Polkowicach w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” oraz policyjnej akcji "Bezpieczny wypoczynek nad wodą" prowadzą szereg działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednym z przykładów takich działań są spotkania edukacyjne prowadzone podczas zajęć letnich organizowanych przez różnego rodzaju instytucje.

Między innymi w dniu 30 lipca 2018r. strażnik SM Polkowice przeprowadził prelekcje dla dzieci uczestniczących w półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3.

Podczas rozmowy z uczestnikami półkolonii poruszono tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas wakacji, w tym poruszania się po drogach, kontaktów z osobami obcymi, kontaktów z nieznanymi zwierzętami, wypoczynku nad wodą i szereg innych. Dzieci zostały uczulone na właściwe zachowania w różnych miejscach oraz przypomniały sobie zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. 

Na zakończenie pogadanki uczestnicy półkolonii otrzymali od Straży Miejskiej w Polkowicach elementy odblaskowe oraz Polkowicki Poradnik Rowerowy.

Ponadto dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym oraz quizie o bezpieczeństwie, za które najlepsi otrzymali nagrody ufundowane prze Straż Miejską w Polkowicach.

 


„Bezpieczne Ferie Zimowe 2018”

12.02.2018

 

Zgodnie z zatwierdzonym planem działań w dniach 15.01- 28.01.2018r. strażnicy SM Polkowice pełniący służbę na terenie miasta przeprowadzili szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i dzieciom wypoczywającym podczas ferii zimowych na ternie miasta i gminy.

czytaj więcej>>>>


IX Polkowickie Prezentacje Niepełnosprawni – Sprawnym 2017

05.12.2017

 

W dniach 24.11. – 01.12.2017r. strażnicy aktywnie uczestniczyli w organizacji i zabezpieczaniu imprez odbywających się w ramach IX Polkowickich Prezentacji Niepełnosprawni – Sprawnym 2017” wspomagając stowarzyszenia i instytucje organizujące imprezy. W ramach podejmowanych działań:

1.      W dniu 29.11.2017r. w godzinach 10.30 - 13.00 na terenie Zespołu Szkół zabezpieczono spotkanie z niepełnosprawnym grafikiem Mariuszem Kędzierskim.

2.      W dniu 30.11.2017r. w godzinach 8.00 - 11.00 na terenie Aquaparku zabezpieczono i uczestniczono w dniu edukacyjno-profilaktycznym.

3.      W dniu 01.12.2017r. w godzinach 9.00 - 12.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach przeprowadzono dzień sportu osób niepełnosprawnych, propagując postawy i sposoby na życie niepełnosprawnych. Mieliśmy okazję zobaczyć mecz koszykówki na wózkach, rugby na wózkach oraz wiele innych atrakcji.

 


Prezentacja Niepełnosprawni - Sprawnym

07.12.2016

 

W dniach 28.11.2016 - 02.12.2016r. strażnicy aktywnie włączyli się w organizację i przeprowadzenie VIII Polkowickich Prezentacji Niepełnosprawni - Sprawnym wspierając organizatorów w prowadzonych działaniach.


Spotkanie edukacyjne w Zespole Szkół pn. „Po alkoholu nie jeżdżę”

29.10.2016

 

W ramach realizacji zadań wynikających ze Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Polkowice oraz akcji „Po alkoholu nie jeżdżę” finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach od 07 do 20.11.2016r strażnicy przy współpracy z pedagogiem szkolnym i dyrekcją placówki przeprowadzili na terenie Zespołu Szkół w Polkowicach kilkanaście spotkań z młodzieżą związanych z tematyką akcji.

Podczas zajęć młodzi mieszkańcy miasta i gminy – przyszli kierujący, mieli praktyczną okazję przekonać się jak reagują zmysły osoby prowadzącej pojazd w ruchu drogowym w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości dzięki użyciu specjalnych alkohologogli. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

 


Spotkanie edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”

02.10.2016

 

W dniach 19.09.2016r. i 20.09.2016r. straż. Agnieszka Lelko ze Straży Miejskiej w Polkowicach wraz z funkcjonariuszem Policji sierż. sztab. Rafałem Tańskim Dzielnicowym Zespołu Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, przeprowadziła spotkania edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz wychowankami Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach, pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna droga do szkoły, dom, podwórko”. Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 i wzięło w nim udział 25 dzieci sześcioletnich. Trzy kolejne spotkania odbyły się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy ul. 11-go Lutego i wzięło w nim udział trzy klasy I tj. łącznie 51 dzieci. W trakcie spotkań poruszono zagadnienia związane z powyższą tematyką oraz przybliżono dzieciom specyfikę pracy Strażnika oraz Policjanta. Każde dziecko otrzymało upominek w postaci elementu odblaskowego.

Foto relacja >>>


Spotkanie edukacyjne w związku z akcją "Bezpieczne wakacje"

19.07.2016

 

W dniu 14 lipca 2016r. strażnicy realizując zadania akcji „Bezpieczne wakacje” przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla uczestników półkolonii organizowanych przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie. Podczas spotkania przeprowadzono pogadankę odnośnie bezpiecznych zachowań i zabaw w różnych miejscach wypoczynku, zabezpieczenia mienia własnego, zachowań na drodze itp. Na zakończenie przeprowadzono dla uczestników konkursy: plastyczny i wiedzy o bezpieczeństwie. Najlepszym wręczono upominki ufundowane przez Straż Miejską. Ponadto każdy z uczestników otrzymał książeczkę edukacyjną oraz element odblaskowy. Zadowolone dzieci odwzajemniły się wspaniałym ręcznie przygotowanym albumem obrazującym pracę strażników miejskich.

 


Kolejne spotkanie edukacyjne w związku z akcją "Bezpieczne wakacje"

19.07.2016

 

Podobne zajęcia przeprowadzono w dniu 18.07.2016r. w Polkowickim Centrum Animacji dla uczestników organizowanych tam półkolonii. Zajęcie te przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Pożarnej i ratowników medycznych. Zarówno pogadanki jak i zorganizowane później zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem dzieci.

 Bezpieczne Ferie Zimowe 2015

04.02.2015

 

          W dniach 19.01- 01.02.2015r. funkcjonariusze SM Polkowice pełniący służbę na terenie miasta przeprowadzili szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i dzieciom wypoczywającym podczas ferii zimowych na ternie miasta i gminy.

            W ramach realizacji zadań służbowych strażnicy patrolowali place zabaw i parki w celu niedopuszczenia do gromadzenia się i przebywania tam grup nieletnich, którzy sami zakłócaliby porządek publiczny lub byli narażeni na negatywne zachowania innych. Ponadto kontrolowano otoczenia i placówki oświatowe. Szczególną uwagę zwrócono na lokale gastronomiczne i obiekty handlowe, które oferują do sprzedaży wyroby alkoholowe i tytoniowe.

            Ogółem w ciągu 14 dni  akcji  wykonano:

1. kontroli placów zabaw, parków i skwerów                                                          - 121

2. kontroli terenów przy placówkach handlowych

    sprzedających alkohol i wyroby tytoniowe                                                          - 31

3. kontroli klatek schodowych w budynkach                                                          - 39

4. kontroli terenów przy obiektach oświatowych i użyteczności publicznej           - 80

5. kontroli terenów rekreacyjnych i sportowych                                                      - 39

7. kontroli terenów przy lokalach gastronomicznych                                               - 25

 

            Ponadto w ramach prowadzonych działań przeprowadzono:

·         wylegitymowano nieletnich – 9 osób

·         Rozmowy pouczające z nieletnimi - 4 osoby z art. 51 kodeksu wykroczeń

·         Ujęto 1 nieletniego sprawcę znieważenia funkcjonariusza publicznego

            W ramach prowadzenia działań prewencyjnych i edukacyjnych funkcjonariusze Straży Miejskiej aktywnie włączyli się w organizowane przez różne instytucje działania mające na celu organizowanie wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. W trakcie tych działań strażnicy przeprowadzili nw. spotkania edukacyjne:

·           W dniu 09.01.2015r. na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Polkowicach przeprowadzono spotkania z grupami dzieci 3-4-letnich oraz 5-6 –letnich pod hasłem „Bezpieczeństwo zabaw zimowych” w spotkaniu wzięło udział około 125 dzieci.

·           W dniach 15-16.01.2015r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach przeprowadzono 11 spotkań z uczniami wszystkich klas ww. placówki pod hasłem „Bezpieczeństwo zabaw zimowych. Bezpieczne ferie zimowe” w spotkaniach wzięło udział około 615 dzieci z 26 klas I-VI.

·           W dniu 19.01.2015r. na terenie Polkowickiego Centrum Animacji w Polkowicach   przeprowadzono pogadankę pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”- w której wzięło udział 55 dzieci.

·           W dniach 19.01.2014r. do 23.01.2014r na terenie Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach  uczestniczono w programie zimowym organizowanym przez OPS pod nazwą „Ferie – profilaktycznie wesoło i sportowo”. W dniu 20.01.2015r ramach dnia bezpieczeństwa przeprowadzono pogadankę pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe” oraz gry i zabawy dla dzieci, w których wzięło udział 90 dzieci.

            Podczas spotkań strażnicy promowali wśród uczestników zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych, kolportując ulotki, książeczki i elementy odblaskowe oraz prowadząc pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się.

            Ponadto w ramach działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach pod nazwą „Ferie – profilaktycznie wesoło i sportowo” dla uczestników Świetlicy Środowiskowej strażnicy codziennie zabezpieczali miejsce spotkań uczestników ferii uczestnicząc w grach i zabawach.

W dniu 20.01.2015r. w ramach dnia bezpieczeństwa oprócz pogadanki pod hasłem „Bezpieczne ferie” zorganizowano pokazy sprzętu oraz gry i zabawy. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji przeznaczono ze stanu magazynowanego SM  drobne upominki.

W dniu 22.01.2015r. funkcjonariusze SM zabezpieczali przemarsz uczestników do Aquaparku umożliwiając dzieciom bezpieczne dotarcie do miejsc pobytu oraz sprawdzając zdobyte przez nich umiejętności bezpiecznego poruszania się pieszych.

Podsumowując przebieg działań funkcjonariuszy SM Polkowice podczas akcji „Bezpieczne ferie zimowe 2015” należy stwierdzić, że przebiegła ona bez rażących zakłóceń porządku publicznego ani naruszeń porządku prawnego.

 


Organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas ferii zimowych

29.01.2015

 

            W dniach od 19.01.2015 do 23.01.2015r. funkcjonariusze SM aktywnie włączyli się w działania Polkowickiego Centrum Animacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci podczas ferii zimowych spędzanych na terenie miasta. Patrole SM zabezpieczały okolicę gromadzenia się dzieci podczas prowadzonych zajęć.

            W ramach tych działań:

·         w dniu 19.01.2015r. w PCA przeprowadzono wraz z innymi służbami pogadankę pod hasłem: „Bezpieczne ferie”, podczas której przypominano uczestnikom zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu, a następnie zorganizowano dla nich gry i quizy związane z bezpieczeństwem.

·         W dniach 19-23.01.2015r. na terenie obiektów sportowych Gimnazjum nr 2 zabezpieczano akcję feryjną organizowana przez OPS P-ce. Strażnicy codziennie kontrolowali okolicę obiektu, przeprowadzali dzieci na zajęcia odbywające się w innych instytucjach. Ponadto w dniu 20.01.2015r wraz z innymi służbami zorganizowano dla nich „Dzień bezpieczeństwa”, podczas którego uczestnicy zajęć wysłuchali pogadanki pod hasłem „Bezpieczne ferie” oraz uczestniczyli w grach i zabawach sportowych oraz związanych z bezpieczeństwem.

Wszyscy uczestnicy ww. spotkań otrzymali od strażników elementy odblaskowe, książeczki „Straż Miejska nie tylko dzieciom” oraz upominki za udział w konkursach.

 


Profilaktyka
WRZESIEŃ 2011
05.10.2011

    Jak co roku początek września to gorący czas dla funkcjonariuszy Polkowickiej Straży Miejskiej. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” strażnicy codziennie w godzinach 7.30-8.00 zabezpieczają przejścia dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych na najbardziej ruchliwych arteriach naszego miasta dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Warto  w tym miejscu powiedzieć, iż akcja ta prowadzona jest przez cały rok szkolny.

czytaj więcej>>


Akcja "ZIMA"  2010/2011
17.12.2010

  Straż Miejska w Polkowicach przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o regulaminie utrzymania czystości i porządku dla miasta Polkowice.

czytaj więcej>>


 

Akcja sprzątanie po swoim pupilku.

 

Czy pozostawianie w miejscach publicznych nieczystości po czworonogach wpływa na wygląd Polkowic?

Pytanie wydaje się retoryczne. Nie trudno zauważyć, że polkowickie chodniki, skwery, zieleńce czy place zabaw najeżone są nieprzyjemnymi przeszkodami, które uniemożliwiają pełne i właściwe korzystanie z chodników.

 

czytaj więcej>>