Skargi  i  wnioski
Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant w każdy wtorek w godzinach 1400-1500
w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Targowa 11


Skargi mogą być również wnoszone:

- pisemnie – na adres Straży Miejskiej Miasta Polkowice, ul. Targowa 11, 59-100 Polkowice,
- za pomocą faxu – na numer 76 746 40 25
- za pomocą poczty elektronicznej – na adres ksm@ksm.polkowice.pl

Wnoszona skarga powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę,
- opis zdarzenia.